- E7B781FD07584E6B3724FA0F3E087889

Đường đi bộ

Xin lưu ý: Vui lòng kiểm tra trước khi hoạt động của bạn xem điểm xuất phát có các khu vực đỗ xe công cộng hoặc có thể đến bằng phương tiện công cộng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin được cung cấp trên stay4you đã được cung cấp một cách thiện chí, nó chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung. Chúng tôi khuyên bạn nên xác minh tính chính xác của thông tin trước khi dựa vào đó. Các cá nhân có trách nhiệm tiếp cận các hoạt động ngoài trời như đi bộ một cách thận trọng. Đi bộ có thể vất vả và các cá nhân nên đảm bảo rằng họ có đủ sức khỏe trước khi bắt tay vào việc đó. Nếu nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Bằng cách tải xuống chuyến tham quan này, tôi đồng ý với các điều khoản sử dụng được cung cấp. Đặc biệt, tôi đồng ý và sẽ tuân theo bất kỳ hạn chế lái xe nào có thể tồn tại cũng như các quy tắc và quy định của địa phương!

Không tìm thấy bản nhạc nào.