- E7B781FD07584E6B3724FA0F3E087889
Kategorya : Hiking

Mga Hiking Track

Pakitandaan: Mangyaring suriin bago ang iyong aktibidad na ang panimulang punto ay may mga pampublikong parking area o maaaring ma-access gamit ang pampublikong sasakyan.

DISCLAIMER: Ang impormasyong ibinigay sa stay4you ay ibinigay sa mabuting loob, ito ay inilaan lamang bilang pangkalahatang gabay. Pinapayuhan ka naming i-verify ang katumpakan ng impormasyon bago umasa dito. Responsibilidad ng mga indibidwal na lapitan ang mga aktibidad sa labas tulad ng paglalakad nang may pag-iingat. Ang paglalakad ay maaaring maging mabigat at dapat tiyakin ng mga indibidwal na sila ay sapat na fit bago ito simulan. Kung may pagdududa kumunsulta sa isang doktor.

Sa pag-download ng tour na ito, sumasang-ayon ako sa mga tuntunin ng paggamit gaya ng ibinigay. Sa partikular, sumasang-ayon ako at susunod ako sa anumang mga paghihigpit sa pagmamaneho na maaaring umiiral at mga lokal na panuntunan at regulasyon!

Walang nakitang mga track.