- E7B781FD07584E6B3724FA0F3E087889

Cestné trasy

Turistické trasy

Upozornenie: Pred aktivitou si overte, že východiskový bod má verejné parkovisko alebo je dostupný verejnou dopravou.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI: Informácie uvedené na pobyte4you boli poskytnuté v dobrej viere, slúžia len ako všeobecný návod. Odporúčame vám, aby ste si overili presnosť informácií predtým, ako sa na ne spoľahnete. Je zodpovednosťou jednotlivcov pristupovať k vonkajším aktivitám, ako je chôdza, opatrne. Chôdza môže byť namáhavá a jednotlivci by sa mali uistiť, že sú dostatočne fit, kým sa do nej pustia. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.

Stiahnutím tohto zájazdu súhlasím s podmienkami používania tak, ako sú uvedené. Predovšetkým súhlasím so všetkými možnými obmedzeniami jazdy a miestnymi pravidlami a nariadeniami a budem ich dodržiavať!