ჩამოთვალეთ თვისებები ტეგით [შოტლანდიის მაღალმთიანეთი]