- E7B781FD07584E6B3724FA0F3E087889

מסלולי כבישים

מסלולי הליכה

שימו לב: אנא בדקו לפני הפעילות שלכם שלנקודת ההתחלה יש אזורי חניה ציבוריים או שניתן לגשת אליהם באמצעות תחבורה ציבורית.

כתב ויתור: המידע שניתן על stay4you נמסר בתום לב, הוא נועד רק כמדריך כללי. אנו ממליצים לך לוודא את דיוק המידע לפני שתסתמך עליו. באחריות האנשים לגשת לפעילויות חוצות כגון הליכה בזהירות. הליכה יכולה להיות מאומצת ואנשים צריכים לוודא שהם בכושר מספיק לפני שהם יוצאים אליה. אם יש לך ספק יש לפנות לרופא.

בהורדת הסיור הזה, אני מסכים לתנאי השימוש כפי שסופקו. בפרט, אני מסכים עם כל הגבלות נהיגה שעשויות להתקיים ולכללים ותקנות מקומיות ואעמוד בהן!