- E7B781FD07584E6B3724FA0F3E087889
Kategori : randone

Randonnée Tracks

Tanpri sonje: Tanpri tcheke anvan aktivite w ke pwen depa gen zòn pakin piblik oswa ou ka jwenn aksè nan transpò piblik.

DISCLAIMER: Enfòmasyon yo bay sou stay4you yo te bay ak bòn fwa, li fèt sèlman kòm yon gid jeneral. Nou konseye w verifye presizyon enfòmasyon yo anvan w konte sou li. Se responsablite moun yo pou yo apwoche aktivite deyò tankou mache ak prekosyon. Mache ka difisil ak moun yo ta dwe asire yo ke yo anfòm ase anvan anbakman sou li. Si w gen dout konsilte yon doktè.

Lè w telechaje vwayaj sa a, mwen dakò ak kondisyon itilizasyon jan yo bay la. An patikilye, mwen dakò epi mwen pral respekte nenpòt restriksyon sou kondwi ki ka egziste ak règ ak règleman lokal yo!

Pa jwenn okenn tras.