Pwy bynnag ydych chi, beth bynnag a geisiwch, mae'r cyfan yn dechrau yma.

Lle
Pryd
Pwy