- E7B781FD07584E6B3724FA0F3E087889
categories : Senderisme

Rutes de senderisme

Atenció: si us plau, comproveu abans de la vostra activitat que el punt d'inici tingui zones d'aparcament públic o s'hi pot accedir amb transport públic.

EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT: La informació proporcionada a l'estada4you ha estat facilitada de bona fe, només té com a finalitat una guia general. Us recomanem que comproveu l'exactitud de la informació abans de confiar-hi. És responsabilitat de les persones abordar activitats a l'aire lliure com caminar amb precaució. Caminar pot ser extenuant i les persones haurien d'assegurar-se que estan prou en forma abans d'embarcar-s'hi. En cas de dubte consulteu un metge.

En baixar aquest recorregut, estic d'acord amb les condicions d'ús que s'especifiquen. En particular, estic d'acord amb les restriccions de conducció que hi pugui haver i les normes locals i les compliré!

No s'han trobat pistes.